Tarmmikrobiomet i brystkreft

Tarmmikrobiomet er et stort og mangfoldig samfunn av bakterier, archaea og sopp som lever i mage-tarmkanalen. Sammen danner de et økosystem som fungerer som en “bioreaktor”. Cellene våre kan bare trekke ut en del av energien og næringsstoffene som er tilgjengelig i maten vi spiser. Imidlertid gir tarmmikrobiomet ekstra enzymer og proteiner som forbedrer vår evne til å fordøye og utvinne ytterligere næringsstoffer betydelig.

Nåværende forskning gir mer og mer bevis for at tilstanden til mikrobiomet har vidtrekkende effekter på kroppene våre. For eksempel: påvirke vektøkning og fedme; utvikling av allergier; humør; immunsystemets utvikling og tilstand; mottakelighet eller beskyttelse mot noen form for kreft.

Forskere fra NTNU Matteo Sangermani og Guro Giskeodegard undersøker  for tiden hvordan tarmmikrobiom endres hos brystkreftpasienter i henhold til behandling (f.eks. Cellegift vs strålebehandling). Vi utfører 16S amplicon metagenomics for å oppnå sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter.

På bildene kan du se Matteo jobbe i MR Cancer Laben for å lage et bibliotek før sekvensering med GCF. Sekvenser blir deretter analysert via bioinformatikkprogrammer, og resultatene brukes til å bestemme hvordan mikrobiom sammensetningen påvirker prognosen for pasientens suksess og forventet livskvalitet etter behandling. Vi tar sikte på å forstå hvordan de langsiktige endringene i tarmmikrobiota påvirker brystkreftpasienter som gjennomgår behandling, og effektene som antibiotika har i kombinasjon med forskjellige kreftterapier. Vi vil også undersøke hvordan guidet fysisk aktivitet under kreftbehandling påvirker tarmmikrobiom sammensetningen.