The war on cancer

Helseforumet War on Cancer Nordics ble arrangert i Oslo i mars.

The female leaders in War on cancer at women’s day 8th of March. Anne-Lise Børresen-Dale (Network member from Oslo University Hospital), Anne Lise Ryel (Norwegian Cancer Society), Elisabeth Jeffords (Roche), Gitte Pedersen (Genomic Expression), Cecilia Halle (Ministy of Health and Social Affairs, Sweden), Anne Kjersti Fahlvik (Norwegian Research Council), Thorunn Rafnar (deCODE genetics, Island).

8. mars ble helseforumet “War on Cancer Nordics” arrangert av The Economist i Oslo. Representanter fra hele Norden diskuterte dagens utfordringer når det gjelder retningslinjer, finansiering og behandling av kreft. Det ble lagt vekt på hvordan de nordiske landene kan samarbeide for å bedre og samkjøre kreftbehandling og -forskning.

Fabian Bolin, medgrunnlegger av www.waroncancer.com, delte erfaringer fra kreftbehandling sett fra pasienters perspektiv. Professor Gordon Mills fra MD Anderson Cancer Center i Texas, USA, delte sitt syn på persontilpasset kreftmedisin. Professor Mills er en av verdens ledende forskere innen persontilpasset kreftbehandling og en samarbeidspartner av Regionalt nettverk for brystkreftforskning.

De nordiske landene har potensiale til å være verdensledende i kreftforskning og -behandling takket være klinisk data og registre av høy kvalitet. Flere av paneldebattantene understreket mulighetene som ligger i å bruke stordata til å endre behandlingsregimer og føre persontilpasset kreftmedisin fremover.

Flere medlemmer fra Regionalt nettverk for brystkreftforskning deltok på seminaret.


Vivek Muthu (Chair, The Economist) in discussions with Gordon Mills (MD Anderson, USA), Ulrik Lassen (University of Copenhagen), Giske Ursin (The Cancer Registry of Norway) and Thorunn Rafnar (deCODE genetics, Island).