TRIM45: En ny prognostisk markør i brystkreft

Ph.d. student Anne Berge, i Tumorbiologisk forskningsgruppe på UiT Norges arktiske universitet, jobber i et forskningsprosjekt med et fokus på proteinet TRIM45 og brystkreft. TRIM45 er et medlem av en større proteinfamilie der deres rolle er å modifisere andre proteiner med en proteinmerkelapp. Denne merkelappen kan både påvirke rollen og mengden til de modifiserte proteinene. Det at rollen eller mengden til ett protein endrer seg kan ha en innvirkning på potensielt mange biologiske prosesser i kroppen, blant annet prosesser som foregår i kreftsvulster.

Nylig har vi funnet en sammenheng mellom TRIM45 og østrogen. Østrogen har viktig rolle innen brystkreftforsking da de fleste tilfellene av brystkreft er følsomme ovenfor østrogen og er avhengig av østrogen for å vokse. Denne typen av østrogen-følsom brystkreft blir ofte omtalt som ER-positive. Vi ser at brystkreftpasienter med kreftsvulster som er ER-positive, har en bedre overlevelse om de har mye TRIM45 enn de som har lite TRIM45. Vårt mål er å etablere TRIM45 som en prognostisk markør, der mengden av proteinet kan gi en indikasjon for overlevelse hos brystkreftpasienter. I tillegg undersøker vi hva slags prosesser TRIM45 påvirker som bidrar til bedre overlevelse, slik at vi kan skape en forståelse for hvordan TRIM45 er involvert i ER-positiv brystkreft for fremtidig behandling.