NTNU2

Besøkende fikk kjenne på modeller av ulike bryst og hvordan brystkreft kan arte seg.

Besøkende fikk kjenne på modeller av ulike bryst og hvordan brystkreft kan arte seg.