Utdeling av forskningsmidler fra Kreftforeningen

Olav Engebåten, Gunhild Mælandsmo, Vessela Kristensen og Bjørn Naume er blant søkerne som har mottatt støtte til sine brystkreftprosjekter.

Kreftforeningen har delt ut over 173 millioner kroner til kreftforskning, og flere av gruppene tilknyttet nettverket har mottatt støtte til sine prosjekter.

Fredag 3. november ble det offentliggjort hvilke prosjekter som får tildelt forskningsmidler fra Kreftforeningen i 2017. Blant de 26 prosjektene som fikk sine søknader innvilget var det flere grupper med tilknytning til Regionalt nettverk for brystkreftforskning.

Prosjektet «Cellular plasticity – therapeutic strategies in chemoresistant breast cancer», ledet av Gunhild Mælandsmo, mottok 10,4 millioner.

Prosjektet «The genetic make-up and metabolic profile of breast cancer patients; Relation to clinical course and treatment response», ledet av Vessela Kristensen, ble tildelt 8,8 millioner.

Prosjektet «Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in early breast cancer», som Bjørn Naume er leder for, mottok 10,7 millioner.

Prosjektet «Digital breast tomosynthesis – the future tool for breast cancer screening?», ledet av Solveig Hofvind, ble tildelt 7 millioner.

Mottagere av midler fra Kreftforeningen er nå i karentene, og kan ikke søke Kreftforeningen om forskningmidler de neste 3 årene. Det blir spennende å følge forskningen som kommer ut fra disse midlene!