Utvikling av molekylær brystkreftforskning i Oslo

Brystkreftforsker og professor emeritus Anne-Lise Børresen-Dale er intervjuet av brystkreftforsker og leder for Digitale sykehushistorer, Rolf Kåresen.

I intervjuet får vi høre om Anne-Lises inngang til genetikkens verden, og hvordan hun og kolleger fant frem til en subklassifisering av brystkreft som bringer oss nærmere persontilpasset behandling. Avslutningsvis deler Anne-Lise sine tanker rundt et personvern som er så strengt at vi risikerer å gå glipp av viktige fremskritt for fremtidige pasienters behandling.

Intervjuet kan høres på Digitale sykehushistorier.