Webinar: Vil du vite mer om brystkreftforskning?

Nettverket arrangerer webinar!

Fem forskere fra nettverket forteller om sin forskning. 

Tirsdag 22 september kl. 17.00-18.30

Link til møte: https://secure.quickchannel.com/qc/?id=f2a814

Webinaret er åpent for alle, og forskningen blir presentert på en lettfattelig måte.

17.00 -17.05 Velkommen
  Kristine K. Sahlberg
  Vestre Viken HF
17.05 – 17.10 Hvorfor er forskning viktig for brystkreftpasienter?  
              Beate Wang
  Brystkreftforeningen
17.10 – 17.25 Mammografiscreening – 2D eller 3D?
Tone Hovda
  Vestre Viken HF
17.25 – 17.40 Immunterapi i brystkreftbehandling
  Jon Amund Kyte
  Oslo universitets sykehus
17.40 – 17.55               Kan molekylet NEAT1 være et framtidig mål for persontilpasset behandling av brystkreft?
  Maria Perander,
  Norges arktiske universitet
17.55 – 18.10 Kan man forutsi brystkreft fra en blodprøve?
Julia Debik
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
18.10 – 18.25 Monitorering av brystkreft overlevere
Håvard Søiland
Stavanger universitetssjukehus
18.25 – 18.30 Avslutning

 

Rekker du ikke delta på møte vil foredraget vil være tilgjengelig en uke.

Har du spørsmål til foredragsholdere? kan du sende inn spørsmål anonymt på forhånd eller under foredragene. Send inn spørsmål via link: https://nettskjema.no/a/webinar22september