Møt forskerlinjestudent Maren!

Fremover skal vi presentere noen av medlemmene våre og hva slags arbeid de gjør innen brystkreftforskning. Først ut er medisin- og forskerlinjestudent Maren Marie Sjaastad Andreassen.

Medlemmene i Regionalt nettverk for brystkreftforskning har alle et mål om å bidra til økt kunnskap om brystkreft. Enten det handler om å forstå mekanismer inne i kreftcellene, forsøke å lage nye medisiner, studere hvordan dagens medisiner fungerer på molekylært nivå, få oversikt over ulike subgrupper av brystkreftformer eller forbedre dagens diagnose- og behandlingsmetoder. Det er med andre ord mange vinklinger man som brystkreftforsker kan velge å ta på seg. I tiden fremover skal vi presentere noen av medlemmene våre og hvordan deres arbeid med brystkreftforskning utarter seg.

Hva slags bakgrunn har du?

Jeg studerer medisin ved NTNU. I høst startet jeg på mitt første semester som forskerlinjestudent ved MR Cancer Gruppen.

Maren Marie Sjaastad Andreassen er forskerlinjestudent på NTNU.

Hvordan vil du forklare ditt forskningsprosjekt på tre setninger?

Når brystkreftpasienter går gjennom behandling, er det ikke alle som har effekt av den behandlingen de får. Om en pasient ikke responder på behandlingen, er det ideelt å få avklart dette så tidlig som mulig, slik at man kan bytte til et annet behandlingsregime som kan virke bedre for pasienten. I dag har vi dessverre ikke gode nok verktøy til å avgjøre om en pasient har effekt av behandlingen eller ikke, og derfor ønsker vi å undersøke om nye metoder innen MR-avbildning fungerer bedre i å avgjøre dette.

Hvordan ser en typisk/utypisk arbeidsdag ser ut?

Jeg studerer MR-bilder som har blitt tatt av brystkreftpasienter i to forskningsstudier. En typisk arbeidsdag for meg utspiller seg derfor som regel på kontoret foran en datamaskin.  Her bruker jeg et radiologiverktøy til å tegne et omriss av kreftsvulsten i brystet, slik at jeg finner ut hvor stor svulsten er, og hvor mye av signalet fra bildet som kommer fra svulsten. Likevel går det aller meste av tiden til å kode i programmeringsverktøyet MATLAB, slik at jeg får analysert og fremstilt bildene på den måten jeg ønsker. Dersom en deltaker i studien har avtalt en MR-undersøkelse, blir jeg som regel med for å se at undersøkelsen går som den skal, og for å være tilstede i tilfelle deltakeren har noen spørsmål om studien. I tillegg tar jeg et par fag som er relevante for forskningen min, jeg er i møter og jeg får med meg en konferanse eller et kurs i ny og ne.

Hva håper du kommer ut av forskningen din?

Jeg håper at MR-bildene vi har tatt med de nye metodene vil vise seg å være gode verktøy i å avklare om en pasient responderer på sin behandling. I så fall kan det bety at pasienter i fremtiden vil gå gjennom denne typen MR-avbildning for å sikre seg rett behandlingsregime, noe som forhåpentligvis fører til bedre og mer persontilpasset behandling, og at man unngår unødige bivirkninger.