Metabolsk profilering av vevsprøver og serum under neoadjuvant behandling av brystkreft (NeoAva-studien)

For at kreftsvulster skal kunne vokse og spre seg til andre organer i kroppen må det dannes nye blodkar som supplerer tumoren med oksygen og næringsstoffer gjennom en prosess kalt angiogenese. I NeoAvastudien testes det ut et legemiddel kalt bevacizumab (Avastin) som skal hemme dannelsen av nye blodkar, og dermed gi kreftsvulsten redusert blodtilførsel og mindre næring. I NeoAvastudien blir kreftpasienter med store tumorer randomisert til å motta eller ikke motta bevacizumab som et tillegg til tradisjonell brystkreftbehandling. Vevsbiopsier og blodprøver samles inn før, under og etter behandlingen med hensikten å se hvordan de ulike behandlingene påvirker tumorens metabolisme, og å undersøke om det er mulig å forutsi behandlingsrespons.

Forskere ved MR Cancer-gruppen har allerede undersøkt medikamentenes påvirkning av metabolsk profil i vevsbiopsiene fra 122 pasienter ved bruk av magnetisk resonans spektroskopi (MRS). Vi fant metabolske forskjeller mellom pasienter som hadde responderte og ikke responderte på behandling etter at behandling var gjennomført, og resultatene gir oss et innblikk i mekanismer som fører til behandlingsresistens. Vi kunne ikke forutsi hvilke pasienter som ville respondere på bevacizumab, men så at glutation, en av kroppens viktigste antioksidanter, ble påvirket av behandlingen. Pasientene som inngår i NeoAvastudien blir videre fulgt opp, og vi vil undersøke om metabolsk vevsprofil før, under eller etter behandling kan relateres til pasientenes risiko for tilbakefall eller død av brystkreft.

Videre vil vi undersøke hvordan de målte endringene i tumorvevmetabolisme kan måles i blodprøver fra samme pasient. Blodprøver er minimalt invasive sammenlignet med vevsbiopsier, og gir en unik mulighet til å overvåke medikamenters påvirkning under behandling. Vi vil undersøke om dette kan relateres til behandlingsrespons, risiko for bivirkninger og pasientens overlevelse.

Prosjektleder: Tone F. Bathen, NTNU.