Personalized Monitoring in Breast Cancer (PerMoBreCan)

Til tross for betydelig fremgang de siste tiårene er brystkreft fortsatt en hyppig og potensielt dødelig sykdom. I dag er oppfølging av brystkreft kun fokusert på tidlig deteksjon av loko- regionale tilbakefall. Overraskende nok er det ingen overvåkning av tidlig systemisk tilbakefall, selv om fjern-metastatiske lesjoner (Stadium IV) ikke er mulig å helbrede med dagens kunnskap. PerMoBreCan søker å retablere robuste sirkulerende biomarkører (eks: sirkulerende tumorceller, cellefritt DNA, exosomer, ”tumor-utdannede blodplater” (tumor educated platelets; TEPs) og cytokiner fra blod ) for ultra-tidlig diagnostikk av systemisk residiv med tanke på å gi mulighet for tidlig sekundær adjuvant behandling.

Liquid biopsies capturing circulating CTCs, ctDNA and microRNAs excreted from the tumor into the blood stream. Westphal M. et al, Nature Reviews Neurology (2015) 11, 556-566.

Målet er å undersøke den kliniske relevansen av nye sirkulerende tumor biomarkører med hensyn til å predikere tidlig systemisk tilbakefall hos brystkreftpasienter i tidlig stadium (stadium I og II). Prosjektet er organisert i flere delprosjekter og inkluderer undersøkelse av primær tumor og sirkulerende tumor biomarkører i 125 høyrisiko-brystkreftpasienter (alle som mottar adjuvant kjemoterapi, med og uten tilbakefall) inkludert i PBCB-prosjektet.

Prosjekter under PerMoBreCan-studien:

Prosjektleder: Håvard Søiland, Stavanger Universitetssykehus.