Ungdommenes forskernatt ved NTNU

Foto: Per Henning/NTNU.

Resarchers' night 2018 på NTNU.

Researchers’ Night er en del av Forskningsdagene, og har siden 2005 blitt arrangert i flere byer i Norge. NTNU har holdt kveldsarrangementet som retter seg mot det allmenne publikum siden oppstarten i Norge, og flere av våre medlemmer har bidratt både i år og tidligere år. I Trondheim stilte flere av nettverksmedlemmene i MR Cancer-gruppen opp for å lære besøkende om blant annet brystkreft og MR.

Nettverksmedlem Tone Bathen forklarer hvordan en spole fungerer. Foto: Per Henning/NTNU.

Besøkende fikk kjenne på modeller av ulike bryst og hvordan brystkreft kan arte seg. Foto: Per Henning/NTNU.

Forskere på Researchers’ Night på NTNU. Foto: Per Henning/NTNU.

Se mer på NTNUs nettsider.