Om nettverket

Regionalt nettverk for brystkreftforskning skal gi tettere samarbeid mellom brystkreftforskere, med mål om bedre diagnostisering og behandling av brystkreft. Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst. Nettsiden finnes også i en engelsk variant med fokus på medlemmenes publiseringer i internasjonale tidsskrifter, se BreastCancerResearch.no.

Forskningsgruppene som er med i nettverket. Grafikk: Ellen Tenstad

Nettverkets forskningsgrupper. Grafikk: Ellen Tenstad

Nettverket består av ti forskningsgrupper fra syv ulike institusjoner.

  1. Klinisk og translasjonell brystkreftgruppe – VV
  2. Klinisk brystkreftgruppe – OUS
  3. Funksjonell karakterisering og preklinisk evalueringsgruppe
  4. Genvariasjon og onkogenomikkgruppe
  5. Mikrometastaselaboratoriet
  6. Biomedisinsk informatikkgruppe
  7. Forskningsgruppe for Brystkreft ved SUS
  8. Integrert genomikk
  9. MR Cancergruppe
  10. Kirurgisk brystkreftgruppe

Andre linker: