Om nettverket

Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning skal gi tettere samarbeid mellom brystkreftforskere, med mål om bedre diagnostisering og behandling av brystkreft. Nettverket er støttet av Helse Sør-Øst. I januar 2019 ble nettverket utvidet fra et regionalt til et nasjonal nettverk. Våre nettsider finnes også i en engelsk variant med fokus på medlemmenes publiseringer i internasjonale tidsskrifter, se BreastCancerResearch.no.

Figuren viser gruppene som er tilknyttet nettverket. Illustrasjon: Ellen Tenstad.

Nettverket består av 14 forskningsgrupper fra 12 ulike institusjoner. I tillegg har vi brukermedvirkning fra Brystkreftforeningen, samt en rekke utenlandske samarbeidspartnere.

Nedenfor er link til beskrivelser av ti av nettverkets forskningsgrupper. Listen vil oppdateres.

 1. Klinisk og translasjonell brystkreftgruppe – VV
 2. Klinisk brystkreftgruppe – OUS
 3. Biomarkører og eksperimentell behandling
 4. Genvariasjon og onkogenomikkgruppe
 5. Mikrometastaselaboratoriet
 6. Biomedisinsk informatikkgruppe
 7. Forskningsgruppe for Brystkreft ved SUS
 8. Integrert genomikk
 9. MR Cancergruppe
 10. Kirurgisk brystkreftgruppe
 11. Sørlandet sykehus 
 12. Innlandet sykehus
 13. Akershus Universitetssykehus
 14. Haukeland Universitetssjukehus
 15. UiT – Norges Arktiske Universitet

Andre linker: